Zoznam prijímateľov 2%

Pod krídlami Dominiky, n.o.

pod krídlami Dominiky - LOGOV našej neziskovej organizácii sa snažíme pomáhať onkologicky chorým deťom a ich rodinám.

1. Pomoc deťom v terminálnom štádiu ochorenia
2. Prevoz detských onkologických pacientov z/do nemocnice 24h/denne
3. Materiálna pomoc rodinám v liečbe
4. Psychologická a sociálna pomoc rodinám v liečbe a po strate dieťaťa
5. Organizovanie stretnutí rodín po strate dieťaťa

Všetky naše služby a  zapožičanie zdravotných prístrojov sú poskytované rodinám bezplatne. Sú výlučne hradené z darov fyzických a právnických osôb, grantov a prijatých 2% z daní.

VEĽMI SI VÁŽIME VAŠE ROZHODNUTIE PODPORIŤ NAŠU ORGANIZÁCIU VENOVANÍM VAŠICH 2% PRÁVE NÁM

web: http://www.podkridlamidominiky.sk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/podkridlamidominiky

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45744530
Obchodné meno: Pod krídlami Dominiky, n.o.
Sídlo: 94901 Nitra, Piaristická 2
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: