Zoznam prijímateľov 2%

Podporný fond ZHOŠ, n.f.

Popis organizácie nevyplnený. Spropagujte sa!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Podporný fond ZHOŠ, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO/SID: 37815857
Sídlo: 03101 Liptovský Mikuláš , ul. Čs. brigády 1804

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 376,96 € 2 165,36 € 2 518,80 € 2 600,17 € 5 755,92 €