Zoznam prijímateľov 2%

Pohoda seniorov, n.o.

Pohoda_seniorovSüllová Renáta a Mgr. Maasová Miriam- zakladateľky Pohody seniorov

„Staroba s úsmevom…v Pohode“

V našom domove poskytujeme obyvateľom istotu, bezpečie a šťastie.
Každá generácia má nárok, aby žila dôstojný a plnohodnotný život aj v zrelšom veku.
Zaslúži si našu pozornosť, máme sa od nej čo učiť a prejavovať jej úctu.
Povolanie opatrovateľa má byť poslaním, nie prácou. Toto ponímanie je pre nás veľmi podstatné a podľa neho aj konáme.

Pohoda seniorov, v roku 2010 získala podporu pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Cieľom projektu je zvýšenie kvality, dostupnosti a zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb. Pohoda seniorov, je vybudovaná na princípe poskytnúť populácii po produktívnom veku to, aby ľudia, ktorí v zariadení bývajú, nemali pocit izolovanosti. Naši klienti dostávajú novú, kvalitatívne lepšiu možnosť riešenia svojej situácie, rešpektujúcu ich individuálne potreby a možnosti osobnostnej realizácie. Chceme poskytnúť rodinné prostredie ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Myslíme tým najmä ľudí, ktorí dovŕšili dôchodcovský vek, sú odkázaní na pomoc druhého, alebo len nechcú byť sami. Naše zariadenie nie je však určené len pre seniorov, ale aj pre ľudí od 18.roku života, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Pri dlhodobom pobyte im poskytujeme všetky základné aj doplnkové služby.
Snažíme sa, aby sme mali spokojných klientov a chceme všetkých presvedčiť o tom, že dokážeme zabezpečiť každému obyvateľovi aktívny, plnohodnotný a šťastný život v príjemnom prostredí…v Pohode.

Web stránka: www.pohodaseniorov.sk

Facebook: Pohoda seniorov, n.o

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45732213
Obchodné meno: Pohoda seniorov, n.o.
Sídlo: 92401 Galanta, Mierová 1449/67
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 406,74 €