Zoznam prijímateľov 2%

Pomoc ohrozeným deťom

nadejOZ Pomoc ohrozeným deťom sa od roku 1997 venuje pomoci obetiam domáceho násilia a týraným, zanedbávaným a sexuálne zneužívaným deťom.

Prevádzkujeme ambulantné krízové centrum, kde poskytujeme pomoc obetiam domáceho násilia formou psychologického, sociálneho a právneho poradenstva či pri zabezpečovaní bezpečného ubytovania. Celoročne prevádzkujeme krízovú linku pre obete domáceho násilia.

Od roku 2009 poskytujeme poradenské služby aj rodinám v krízovej rozvodovej situácii, ktoré majú maloleté deti. Cieľom je snažiť sa minimalizovať dopady rozvodu na deti.
Naše centrum navštívi ročne okolo 250 klientov a klientok (hlavne matiek s deťmi).

Ďalšou líniou našej práce je osveta a vzdelávanie v téme domáceho násilia a pomoci obetiam. Vzdelávame laickú aj odbornú verejnosť, počínajúc preventívnymi aktivitami pre deti ZŠ až po vzdelávanie sociálnych prac. Úradov práce, MÚ, policajtov či ľudí, ktorí sú v kontakte s deťmi (učiteľov, škol. psychológov a pod.).

Všetky naše služby poskytujeme bezplatne.

Web stránka: www.centrumnadej.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31745679
Obchodné meno: Pomoc ohrozeným deťom
Sídlo: 84104 Bratislava, Mokrohájska 3
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 8 274,88 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 348,90 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 329,93 € 9 207,96 €