Zoznam prijímateľov 2%

Pomocná ruka nádeje

PRNadeje

Občianske združenie „Pomocná ruka nádeje“ je nezisková dobrovoľná organizácia, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotným hendikepom. Cieľová skupina sú pacienti nachádzajúci sa na hranici medzi životom a smrťou, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, pacienti s diagnózou „Coma vigile“(bdelá kóma).

Táto diagnóza ovplyvňuje nie len samotných pacientov, ale celé rodiny. Celková liečba býva mimoriadne náročná. Pre niektorých ťažko predstaviteľná. Žiaľ, z mnohých dôvodov sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu a mnohokrát aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť.

Web stránka: www.pomocnarukanadeje.sk
Facebook.: https://www.facebook.com/pomocnarukanadeje/?ref=settings

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42404461
Obchodné meno: Pomocná ruka nádeje
Sídlo: 91922 Majcichov, Majcichov 22
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: