Zoznam prijímateľov 2%

PRO-ORTHODOX

Pro_OrthodoxZdruženie je celoslovenská dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, výberová organizácia združujúca členov na základe spoločenského záujmu, ktorého cieľom je rozvoj, upevnenie a zachovanie kresťanských, kultúrnych a historických hodnôt v spoločnosti, ochrana a podpora ľudského zdravia, podpora športu detí, mládeže, dospelých a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia s dôrazom na výrobu ekologickej energie zo zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ďalej podpora vzdelávania mládeže a dospelých spočívajúca aj v podpore rozvoja vedy.

Web stránka: www.prodox.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Pro-Orthodox/503700589729242

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42320011
Obchodné meno: PRO-ORTHODOX
Sídlo: 04011 Košice - Západ, Slobody 21
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: