Zoznam prijímateľov 2%

QUO VADIS, o.z.

QuoVadisQUO VADIS, o.z. je zriaďovateľom dvoch školských zariadení – Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného centra voľného času Quo vadis.
Školské zariadenia vznikli v roku 2008 a boli prioritne zriadené pre deti z málo podnetného, chudobného a marginalizovaného prostredia. Dať šancu všetkým deťom zveľaďovať svoj talent – to je našim poslaním i našim predsavzatím.

Prostredníctvom zážitku, hry a zábavy chceme deťom sprostredkovať radosť z umenia, spolu s pedagógom – partnerom rodiča i žiaka. Veríme, že výchova umením formuje osobnosť žiaka. Jeho vkus, úctu k historickému dedičstvu, schopnosť tvoriť i prijímať…

Víziou SZUŠ a SCVČ Quo Vadis je v spolupráci s rodičom vychovávať deti so zmyslom pre dobro a krásu. Láskou ku všetkým formám umenia meniť našu spoločnosť na spoločenstvo citlivejších a tolerantnejších ľudí.


Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42013291
Obchodné meno: QUO VADIS, o.z.
Sídlo: 96001 Zvolen , I.Krasku 7
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 275,91 € 250,25 € 40,08 €