Zoznam prijímateľov 2%

RENONA HELP ASSOCIATION

Vašimi 2% pomôžete dofinancovať rehabilitačnú liečbu detí s poruchami pohybového aparátu (DMO).

Cieľom Renona Help Association je:

  • liečbou pomôcť zdravotne postihnutým prekonať ťažkosti a prispieť k zvýšeniu kvality ich života,
  • vyhľadávať, motivovať a zabezpečiť liečebnú rehabilitáciu pre ľudí so zdravotným postihnutím na celom Slovensku,
  • podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých ľudí, pomôcť im plnohodnotne sa začleniť do života,
  • podnecovať na spoluprácu organizácie, spoločnosti a odborníkov, ktorí môžu práve svojou finančnou podporou pomôcť a podporiť,
  • vytvoriť jednoduchú a dostupnú formu podpory pre ľudí, ktorí majú záujem a potrebujú pomôcť.

Cieľová skupina

  • rodiny s mentálne a telesne postihnutými deťmi,
  • telesne postihnutí ľudia a ľudia s poúrazovým stavom,
  • sociálne znevýhodnení ľudia a deti s telesným postihnutím.

Web stránka: http://www.rha.sk/

Vašimi 2% ste v roku 2014 pomohli: ‪https://www.youtube.com/watch?v=VUV5b_5cFeU

Vašimi 2% ste v roku 2013 pomohli: https://www.youtube.com/watch?v=EeKT-FeNHw8

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42285968
Obchodné meno: RENONA HELP ASSOCIATION
Sídlo: 91925 Šúrovce, Nová 842
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 69 062,98 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015