Zoznam prijímateľov 2%

Rodičia a priatelia ŠZŠ v Novákoch

 Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, v prospech nášho OZ Rodičia a priatelia ŠZŠ v Novákoch.

Pomôžete tým deťom, ktoré navštevujú túto školu v Novákoch. Pociťujeme nedostatok prostriedkov potrebných na zabezpečenie kvalitnej komplexnej starostlivosti o tieto deti. Poskytnutými prostriedkami pomôžete skvalitniť život detí s mentálnym či telesným postihnutím aj slabšie vzdelávateľným deťom.

Pomôžme spoločne zmierniť ich stav a začleniť sa medzi vrstovníkov.

Web stránka: https://www.facebook.com/pages/OZ-Rodičia-a-priatelia-ŠZŠ-v-Novákoch

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42143357
Obchodné meno: Rodičia a priatelia ŠZŠ v Novákoch
Sídlo: 97271 Nováky, Pribinova 7
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 680,61 € 537,74 €