Zoznam prijímateľov 2%

Rodinné centrum Ovečka

Rodinné centrum Ovečka v Trenčianskych Tepliciach už štvrtý rok vytvára priestor, kde rodičia s najmenšími deťmi nájdu služby a aktivity pre zmysluplné trávenie voľného času s ohľadom na ich potreby. Rovnako prispieva k zvyšovaniu kvality sociálnej adaptácie a rozširovanie možností sebarealizácie.

S týmto účelom realizujeme nasledovné aktivity:

  • organizovanie a realizácia vzdelávacích aktivít a tréningov pre cieľové skupiny,
  • organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí,
  • podpora športových podujatí pre deti,
  • rozširovanie priestorov určených pre rodiny s deťmi,
  • poskytovanie poradenstva pre cieľové skupiny,
  • spolupráca so zložkami verejnej správy a pod.

Naše činnosti vykonávame tak, aby boli dostupné všetkým cieľovým skupinám bez ohľadu na ich sociálno – ekonomický status.

web: www.rcovecka.teplice.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42145783
Obchodné meno: Rodinné centrum Ovečka
Sídlo: 91451 Trenčianske Teplice, SNP 681/81
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 061,36 € 2 031,74 € 11 639,40 €