Zoznam prijímateľov 2%

Rozum a zdravie

 

 

 

V jubilejnom roku (10. výročie založenia občianskeho združenia) sa bude občianske združenie venovať, ako aj v minulých rokoch, podpore vzdelávania a starostlivosti o zdravie.

Medzi hlavné ciele o.z. Rozum a Zdravie patrí:

  • podpora  vzdelávania a výchovy špičkových odborníkov v oblasti biomedicínskych smerov
  • podpora mladých odborníkov a doktorandov pri ich kontaktovaní sa s renomovanými pracoviskami doma aj v zahraničí, ich účasti na popredných konferenciách ako aj podpora zvýšenia ich jazykovej gramotnosti
  • podpora inštitúcií zaoberajúcich sa vedeckým výskumom v oblasti biomedicínskych disciplín, skúmaním vplyvu životného štýlu na zdravie a podpora propagácie využitia poznatkov vedy v prevencii tzv. civilizačných ochorení (vydávanie monografií, organizovanie konferencií)
  •  podpora zdravotníckych zariadení (okrajových aj koncových), ktorým chýbajú prostriedky na kúpu moderných zariadení za účelom zabezpečenia funkcie zariadení na špičkovej úrovni
  • získavanie kontaktov s neziskovými organizáciami doma i v zahraničí a hľadanie sponzorov a grantov na realizáciu cieľov o.z. (grant EU – Interreg spolu s Lekárskou Univerzitou vo Viedni, spolupráca s Horphag Res., Švajčiarsko, Obsidian Res., GB)
  • podpora telovýchovy a športu, významného faktora zdravého životného štýlu

web: www.rozumazdravie.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30853311
Obchodné meno: Rozum a zdravie
Sídlo: 82108 Bratislava, Klincová 35
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 9 016,37 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
14 315,28 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
31 163,81 € 62 925,62 € 23 795,68 €