Zoznam prijímateľov 2%

SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov – pobočka Modra

Sme občianske združenie bývalých žiakov uršulínskych škôl na Slovensku. Patríme do siete bývalých žiakov v Európe z názvom AUSSI  EUROPE. V pobočke Modra sa aktívne venujeme deťom, mládeži a rodinám rôznymi formami.  Podieľame sa na rôznych aktivitách pastoračného charakteru: Tábory, knižnica, Biblický karneval, stretnutia rodín. Podporujeme aktivity Materského centra Modráčik, ktoré sídli v našich priestoroch: Herňa, cvičenie s deťmi, tvorivé dielne pre mamy, detské oslavy.  A nakoniec podporujeme všetky aktivity CVČ v Modre, ktorého sme zriaďovateľom: tábory, výlety, splav, Cyklopreteky, a iná pravidelná i nepravidelná záujmová činnosť.
web  http://www.sabuz.estranky.sk/  

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31745440/001
Obchodné meno: SABUŽ – Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov – pobočka Modra
Sídlo: 90001 Modra, Štúrova 34
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 453,29 € 2 110,94 € 2 357,44 € 3 847,15 € 7 847,10 €