Zoznam prijímateľov 2%

Šanca pre nechcených

Hniezdo záchrany je prvým projektom občianskeho združenia Šanca pre nechcených. Hniezda vznikli v roku 2004 preto, aby bolo možné zabrániť nezmyselnej tragédii a dať šancu nechceným novorodencom. Dnes je na Slovensku 20 Hniezd záchrany, ktoré doposiaľ zachránili 57 novorodencov. Je to však krajné riešenie krízovej situácie.

Aby mohli deti ostávať v náruči svojej mamy, vznikla telefonická Linka Hniezda záchrany 0905 888 234, ktoré poskytuje žene s neželaným tehotenstvom poradenstvo a následne sme v roku 2009 v Bratislave a v roku 2012 v Solčanoch pri Topoľčanoch vybudovali Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR&JUNIOR (CSS), ktorá opustenej matke s dieťaťom ponúka strechu nad hlavou a ucelený sociálny program. CSS poskytuje domov aj odkázaným seniorom, čím vzniklo neobyčajné emočné prepojenie 3 generácií – seniorov, opustených matiek a ich detí, ktorí sa navzájom v Náruči záchrany podporujú.

V roku 2016 sme rozdelili občianske združenie  na dve: vzniklo nové občianske združenie NÁRUČ Senior & Junior, ktoré sa zameriava výlučne na služby a projekty pre obyvateľov CSS a občianske združenie Šanca pre nechcených s novým sídlom a novým IČO, ktoré sa zameriava na projekty Hniezdo záchrany, Kmotričky, kampane pre záchranu nechcených detí, a preventívne opatrenia a kampane zamerané na prevenciu chudoby.

O ČO NÁM IDE:

  • aby bolo na Slovensku menej mŕtvych novorodencov
  • aby sa odstraňovali príčiny, pre ktoré sa ženy vzdávajú vlastných detí

AKÉ SÚ NAŠE AKTIVITY?

  • Monitorujeme a vyhodnocujeme činnosť 20-tich Hniezd záchrany (ako jediní sústreďujeme štatistické údaje o všetkých Hniezdach záchrany na Slovensku).
  • Aktívne komunikujeme s predstaviteľmi štátnej a verejne správy, s rezortnými ministerstvami a s nemocnicami o možnostiach zníženia počtu nechcených detí.
  • Realizujeme programy pre opustené matky s deťmi:

–          Trvalá náruč – vzdelávacia aktivity v oblasti sebapoznania, sebahodnoty matiek, finančnej gramotnosti, pracovného poradenstva, pomoc pri výbere a financovaní vhodných rekvalifikačných kurzov, aby matky prácou dokázali uživiť seba i svoje dieťa,

–          Usmej sa mama! – týždňový nácvik rodičovských zručností s liečebnými pedagógmi mimo CSS)

  • Ponúkame poradenstvo pre matky s neželaným tehotenstvom na Linke Hniezda záchrany 0905 888 234
  • Podporujeme individuálne dobrovoľníctvo prostredníctvom projektu Kmotričky, kedy hľadáme dobrovoľníčky a spájame ich s opustenými matkami a ich deťmi, s cieľom poskytnúť osobnú, konkrétnu a neinštitucionálnu dlhodobú pomoc týmto matkám, súčasne poskytujeme podporu kmotričkám na pravidelných supervíziách pod vedením psychologičky.

web: www.sancaoz.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 50076396
Obchodné meno: Šanca pre nechcených
Sídlo: 84106 Bratislava, Hruškový sad 18
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: