Zoznam prijímateľov 2%

Senior klub STUDIENKA

logoSKSPoslaním občianskeho združenia Senior klub Studienka je poskytovanie sociálnych služieb seniorom prostredníctvom domova sociálnych služieb Studienka /ďalej len DSS Studienka/.

DSS Studienka poskytuje celoročnú nepretržitú starostlivosť klientom v seniorskom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia či už telesného, mentálneho alebo kombinovaného. Takáto starostlivosť kladie vysoké nároky na vzdelanie personálu, aktivizáciu klientov a na materiálne vybavenie. Jedným zo zdrojov financovania týchto aktivít je preto každoročne aj príjem 2% dane z Vašich príjmov.

Všetkým našim darcom úprimne ďakujeme za záujem, pomoc a podporu!

Web stránka: www.dss-studienka.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42130026
Obchodné meno: Senior klub STUDIENKA
Sídlo: 90875 Studienka , Studienka 345
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 843,95 € 1 609,78 € 1 332,50 € 3 426,32 € 2 355,77 €