Zoznam prijímateľov 2%

Silnejší slabším o.z.

logo silnejsiObčianske združenie Silnejší slabším je zamerané na pomoc znevýhodneným občanom so zdravotnými postihmi, materiálnymi problémami, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Pomáhame aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v zlej sociálno-ekonomickej situácii. Našimi hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež z detských domovov, domovov sociálnych služieb, deti zo sociálne slabších rodín, ale aj deti a seniori z bežných rodín. Vzájomnými aktivitami medzi jednotlivými skupinami búrame predsudky a učíme sa jeden od druhého.

Naším hlavným cieľom je zapájanie znevýhodnených občanov do kolektívu zdravých ľudí. Organizujeme spoločné voľnočasové aktivity – tvorivé dielne, ručné práce, brigády v blízkosti zariadení, pomoc pri nakupovaní starším ľuďom, vybratí liekov, ale i bežné rozprávanie a vypĺňanie voľného času deťom i seniorom, kde je pekné medzigeneračné učenie…

Realizujeme aj dlhodobejšie, týždňové  pobyty v prírode, kde spoločne trávia voľný čas zdraví i znevýhodnení, kde pozývame hostí, ktorí ich motivujú a odovzdávajú im praktické skúsenosti.

Naše občianske združenie spolupracuje s odborníkmi – lekármi, psychológmi, ktorí nám pomáhajú konzultovať naše aktivity. Je pre nás dôležité nájsť každému účastníkovi vhodné uplatnenie.

Web stránka: www.silnejsislabsim.wordpress.com,
www.silnejsislabsim.sk

Facebook: www.facebook.com/silnejsislabsim.obcianskezdruzenie

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42276829
Obchodné meno: Silnejší slabším o.z.
Sídlo: 91105 Trenčín, Zlatovská 10
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: