Zoznam prijímateľov 2%

Silnejší slabším o.z.

Silnejsi_slabsim_velkeObčianske združenie Silnejší slabším vzniklo pred 3 rokmi ale predtým sme už dlhodobo pôsobili ako neformálna skupina. Pôsobíme v obci Chocholná, Adamovské Kochanovce a v meste Trenčín.

Našim zameraním je trávenie voľného času, kde spájame deti a mládež z fungujúcich rodín s deťmi z rodín a z  detských domovov a z domovov sociálnych služieb. Zameriavame sa na aktivity, ktoré využijú aj v budúcom živote, keď opustia rodiny alebo zariadenia. Veľmi prospešné sú praktické veci, kde dobrovoľníci učia deti šiť, variť, štrikovať, starať sa o domácnosť, ako vychovávať dieťa. Aktivity sme zvolili preto, aby sa im lepšie osamostatňovalo. Ďalej sa snažíme viesť mládež k športu, kde znova pod vedením dobrovoľníkov získavajú návyky k aktivitám,  ktoré prispievajú k tomu aby netrávili čas len pri PC či v reštauráciách. Počas roku 2014 pravidelne navštevovali tenisové kurty, hrávali sme futbal a aj sme chodievali na turistiku. Založili sme pred 3 rokmi divadelný krúžok, kde zdravé deti spoločne so znevýhodnenými  tvoria spoločné výstupy a prezentujú sa na verejnosti. Veľmi obľúbená aktivita je aj hrnčiarsky kruh. Počas leta sa snažíme aj o viacdenné stretnutia, kde sa zadeľujú úlohy tak aby sa vedeli postarať sami o seba, vedeli si zabezpečiť jedlo, nakúpiť, navariť a fungovať ako vo fungujúcich rodinách. Poznatky z našej práce sa snažíme aj porovnávať na výmenách  s partnerskou skupinou z Čiech, ktorá má podobné aktivity ako naša skupina.  Všetky aktivity prispievajú k tomu aby sa prekonávali bariéry medzi zdravými a znevýhodnenými ľuďmi.

Veľmi dobrou motiváciou pre deti je i pozývanie hostí, ktorí v živote niečo dokázali. Motivuje ich to k ďalším aktivitám. Radi odovzdávajú darčeky, prezentujú sa divadlom alebo ich vyzývajú k športovým aktivitám. Mávame pozvaných lekárov, športovcov, ale i zamestnancov rôznych inštitúcií, ktorí im vedia poradiť kde sa majú pri problémoch obrátiť – pri hľadaní zamestnania, ako si vybaviť administratívu, kde volať pri problémoch s alkoholom , …

Naše občianske združenie nemá žiadnych platených zamestnancov ale sme všetko dobrovoľníci, ktorí sa snažia odovzdať vedomosti, ktoré vedia posunúť ďalej.

Ďakujeme , ďalšie informácie nájdete aj na našej stránke a aj veľa fotografií

Web stránka: https://silnejsislabsim.wordpress.com/
Facebook stránka: https://sk-sk.facebook.com/silnejsislabsim.obcianskezdruzenie

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Silnejší slabším o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42276829
Sídlo: 91105 Trenčín, Zlatovská 10

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: