Zoznam prijímateľov 2%

Slovenská kardiologická spoločnosť

SKSSlovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie.

SKS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a reprezentantom slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Svetovej federácii srdca (World Heart Federation, WHF).

SKS združuje viac ako 1000 odborníkov v klinickej kardiológii a výskume kardiovaskulárnych chorôb. Svoje ciele SKS napĺňa aktivitami zameranými na podporu vzdelávania lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, vedy a výskumu, vypracovávanie odporúčaní, zavádzanie pokrokových diagnostických a liečebných postupov, tvorbu relevantnej legislatívy. Kľúčovou súčasťou činnosti SKS je organizácia výročných kongresov SKS a zabezpečenie periodického vydávania oficiálneho časopisu „Cardiology Letters“.

V súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami sa podieľa na ochrane zdravia a prevencii ochorení srdca a ciev. Pre efektívnu komunikáciu s laickou verejnosťou a napĺňanie verejnoprospešných cieľov  SKS založila v roku 2006 Slovenskú nadáciu srdca (Slovak Heart Foundation, SHF), ktorou podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

 Hlavné aktivity SKS:

  • Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
  • Tatranské kardiologické dni
  • Sympóziá pracovných skupín
  • Časopis Cardiology Letters
  • Granty
  • Súťaže o najlepšie publikácie a prezentácie
  • Finančná podpora publikačnej a prezentačnej činnosti
  • Odborná garancia vzdelávacích aktivít partnerských organizácií
  • Spolupráca so zahraničnými organizáciami podobného zamerania

Web stránka: www.cardiology.sk
Facebook: Slovenská kardiologická spoločnosť/Slovak Society of Cardiology

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31781012
Obchodné meno: Slovenská kardiologická spoločnosť
Sídlo: 83101 Bratislava, Bárdošova 2/A
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 19 277,61 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015