Zoznam prijímateľov 2%

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita (SKCH) prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít podá pomocnú ruku každoročne 23-tisícom ľudí. V 300 zariadeniach a službách po celom Slovensku pomáha seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, deťom, rodičom v krízových situáciách, týraným ženám a ľuďom bez domova. Zabezpečuje linku pomoci a celoslovenský program pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Čo je však výnimočné, pomáha inak. Vďaka lokálnej podpore jednotlivých zariadení vie poskytnúť adresnú pomoc práve tým, ktorí to potrebujú najviac, a vďaka poznaniu regiónu usiluje o pomoc, ktorá pôsobí dlhodobo.

Okrem pomoci na Slovensku sa Slovenská katolícka charita venuje sprístupňovaniu vzdelania pre tisícky detí v zahraničí, ktoré by inak nemohli chodiť do školy a v detstve – ako aj neskôr v dospelosti – by trpeli chudobou. Charita pomáha vyše 5 000 deťom zaradených do programu Adopcie na diaľku® a spravuje charitné centrá pre deti z chudobných rodín a siroty či polosiroty s HIV vírusom v Ugande a Rwande. V desiatkach projektov poskytuje humanitárnu pomoc v krajinách Blízkeho východu či v susednej Ukrajine a tak pomáha aj ľuďom, ktorých zasiahla vojna a museli opustiť svoje domovy.
Pridajte sa k našej pomoci a umožnite nám meniť životy ľudí na miestach, kde len zdanlivo niet východiska.

Web stránka: www.charita.sk/2percenta/
Facebook: https://www.facebook.com/CaritasSlovakia/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00179132
Obchodné meno: Slovenská katolícka charita
Sídlo: 81415 Bratislava, Kapitulská 18
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 20 895,41 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
21 996,79 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
20 507,48 € 17 054,52 € 17 969,60 €