Zoznam prijímateľov 2%

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita prostredníctvom charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych a výchovnovzdelávacích služieb stojí blízko pri ľuďoch doma i v zahraničí. Naše služby ročne poskytujeme viac ako 60-tisíc ľuďom.

V Bratislave už viac ako 2 roky prevádzkujeme Sklad solidarity, ktorý je určený pre ľudí v núdzi. Pomoc Skladu solidarity využilo už viac ako 2-tisíc ľudí. Vďaka našim ďalším projektom sa napríklad zasadzujeme za práva seniorov, migrantov alebo bojujeme proti obchodovaniu s ľuďmi.

Vo svete pomáhame prostredníctvom promptnej humanitárnej a efektívnej rozvojovej pomoci. V Ugande sme v januári tohto roku otvorili centrum pre deti s HIV a AIDS, ktoré stratili svojich rodičov. V Keni našim dvojročným projektom zvyšujeme potravinovú bezpečnosť v regióne Kericho.

Náš dlhoročný projekt Adopcia na diaľku sme tento rok úspešne rozšírili o Ugandu a Kazachstan. Slovenskí darcovia pomáhajú vzdelávať sa stovkám detí v Indii, v Albánsku, na Haiti a vo Vietname.

web: www.charita.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenská katolícka charita
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO/SID: 00179132
Sídlo: 81415 Bratislava, Kapitulská 18

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 20 895,41 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
21 996,79 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
20 507,48 € 17 054,52 € 17 969,60 €