Zoznam prijímateľov 2%

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

SOS/BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková organizácia zaoberajúca sa ochranou vtáctva a biotopov. Nadväzuje na činnosť Československej ornitologickej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1926 a patrí tak medzi organizácie s najdlhšou históriou a činnosťou v našej krajine. Medzi významné aktivity, ktoré organizácia realizuje patrí popri praktickej ochrane vtáctva po celom území Slovenska aj vydavateľská činnosť, osveta a vzdelávanie prostredníctvom kampaní a podujatí, organizovanie konferencií, realizovanie krúžkovacej a vedeckej činnosti. Poslaním organizácie je pomáhať vtáctvu prostredníctvom výkupov a ochrany pozemkov, obnovy mokradí, vykladaním vtáčích búdok, úpravou hniezdnych ostrovov a pieskových stien, starostlivosťou o územia, výsadbou vegetácie či strážením území. Vďaka prostriedkom 2 % z dane vieme zrealizovať množstvo našich aktivít pomoci vtáctvu. Venovaním 2 % z dane nás podporíte v napĺňaní našich cieľov ochrany vtáctva a prírody. Ďalšie informácie o našich aktivitách nájdete na www.vtaky.sk . Ďakujeme!

web: www.vtaky.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30845521
Obchodné meno: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Sídlo: 82108 Bratislava, Zelinárska 4
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 106,46 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 414,45 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
4 453,98 €