Zoznam prijímateľov 2%

Slovenské hemofilické združenie

Slovenské hemofilické združenie je občianske združenie osôb s vrodeným krvácavým ochorením. Pomáhame ľuďom, ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou krvácavou chorobou – hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri narodení nedali do vienka zdravie.

Aktivity a projekty:
Každoročne organizujeme rehabilitačno – rekondičné tábory pre deti (od maloletých po stredoškolákov) a dospelých s vrodeným krvácavým ochorením – hemofíliou. Týmto sa snažíme umožniť zlepšiť si hybnosť pohybového aparátu a zvýšiť fyzickú kondíciu ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, čo je hlavným predpokladom k zníženiu počtu krvácaní do kĺbov a svalov. Snažíme sa aspoň čiastočne zabrániť invalidite a imobilite týchto ľudí a aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje zdravotné problémy. Okrem týchto hlavných aktivít ďalej hájime záujmy a potreby občanov s vrodeným krvácavým ochorením na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že presadzujeme zlepšenie liečebnej, rehabilitačnej, kúpeľnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia ľudí s týmto ochorením, dbáme v rámci svojich možností, aby liečba týchto osôb bola bezpečná, kvalitná a v dostatočnom množstve, sprostredkovávame prísun informácií o aktuálnych problémoch pacientov s týmto ochorením, v spolupráci s odborníkmi zaisťujeme zdravotnícku osvetu, spolupracujeme s organizáciami podobného zamerania v rámci Slovenskej republiky a aj v zahraničí a podľa potreby sa zapájame do ich štruktúr, vykonávame sociálnu prevenciu, vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany a poskytujeme sociálne poradenstvo občanom bez úhrad, vydávame pre členov informačného spravodajcu a Sociálno-právneho informátora a propagujeme darcovstvo krvi. Ďalšie informácie nájdete na www.shz.sk.

Prečo dať 2% daň práve nám?
Umožníte nám zorganizovať rehabilitačno – rekondičné tábory pre detí a dospelých, a tým im aspoň na chvíľu zabudnúť na zdravotné problémy. Aj oni chcú žiť plnohodnotný život a nielen prežívať dni a noci plné bolesti a utrpenia.
Aj vďaka vám sa nám podarí priniesť úsmev na tvár detí a aspoň trocha im uľahčiť ich neľahký život a možno aj splniť ich menšie a tajné sny. Vďaka vašim 2% umožníte zlepšiť hybnosť pohybového aparátu a zvýšiť fyzickú kondíciu ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, čo je hlavným predpokladom k zníženiu počtu krvácaní do kĺbov a svalov. Týmto sa snažíme aspoň čiastočne zabrániť invalidite a imobilite týchto ľudí.
Sme tu preto, aby sme pomohli a snažili sa zlepšiť život ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením. Pridajte sa k nám.
Ďakujeme.

Web: www.shz.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 22665226
Obchodné meno: Slovenské hemofilické združenie
Sídlo: 85107 Bratislava, Antolská 3360/11
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 23 330,96 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
43 645,89 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
23 986,44 € 40 177,19 € 48 826,24 €