Zoznam prijímateľov 2%

Slovensko bez drog

Drogy (legálne – alkohol, cigarety a lieky pôsobiace na myseľ, aj nelegálne – marihuana, pervitín, extáza, kokaín, LSD, heroín, atď.) sú problémom dnešnej spoločnosti. Tým, že ovplyvňujú schopnosť ľudí vnímať skutočnú realitu, sú drogy častou príčinou nesprávneho konania, hádok, nehôd, zranení a neraz aj smrti. Ich užívanie spôsobuje mnoho problémov. Pre užívateľov samotných, pre ich rodiny a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť. Ľudia sú pod vplyvom drog menej produktívni. Svojím konaním často spôsobujú náklady, ktoré platíme my všetci. Zásahy polície, lekárske ošetrenia, odvykacie zariadenia, prevádzka väzníc – to všetko je platené z našich daní.

Počet žiakov 7, 8 a 9 ročníka ZŠ, ktorí vyskúšali nelegálnu drogu, sa zvýšil zo 16% v roku 2009 na 22% v roku 2012! Nárast za 3 roky o 36 %. V roku 2015 malo skúsenosti s nelegálnymi drogami až 39,8% chlapcov a dievčat vo veku 16 -19 rokov. Zo skupiny 15-ročných užívalo, alebo malo skúsenosti s nelegálnymi drogami, 19,4% detí. Pri 18-ročných to bolo už 46,8%. Znepokojivé čísla.

Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov základných škôl a študentov stredných škôl dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog.

Chceme, aby tieto informácie deti dostali skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie od tých, čo na drogách zarábajú, alebo tých, čo ich užívajú.

Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu, alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo nezhodu s priateľmi či rodičmi…).

Náš cieľ napĺňame formou protidrogovej preventívnej prednášky s názvom PRAVDA O DROGÁCH, na ktorej žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ poskytujeme fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch, ako aj o tom, prečo a ako drogy škodia. Prednáška pozostáva z 10 tém – právd o drogách. V rámci nich rozoberáme, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou atď.

Od septembra 2009 do januára 2021 sme urobili viac ako 8 900 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 266 000 detí. Naše doterajšie výsledky nájdete TU. Počet prednášok a počet, detí ktoré sa ich zúčastňujú, chceme aj naďalej zvyšovať.

Okrem prednášok na školách pravidelne pripravujeme a na sociálnych zverejňujeme krátke videá s faktami o rôznych drogách. Videá sú určené jednak mladým ľuďom, ale tiež ich rodičom a učiteľom. Ich cieľom je vzdelávať ľudí o skutočných ničivých účinkoch drog.

Dobrou správou pre Slovensko je, že podľa prieskumu ESPAD, ktorý sa uskutočnil v roku 2015, pokleslo prvýkrát v histórii užívanie drog na Slovensku vo všetkých kategóriách detí na ZŠ a SŠ. Sme presvedčení, že sme k tejto situácii prispeli našimi prednáškami ja my.

V prednáškach na základných a stredných školách budem pokračovať. Našim cieľom je prekročiť hranicu 300 000 detí, ktoré si vypočujú našu prednášku. Tiež máme v pláne dokončiť výrobu DVD a komplexného manuálu pre učiteľov, ktorý budú môcť učitelia použiť ako učebný materiál pre drogovú prevenciu na základných školách (napríklad na hodinách etiky).

Jediným zdrojom príjmov, ktoré nám umožňujú robiť drogovú prevenciu na školách, sú prostriedky získané z vašich 2% z daní, prípadne individuálne dary a príspevky od rodičov, sponzorov a všetkých tých, ktorí v našej práci vidia zmysel.

Vaše 2% z daní umožnia, aby si naše prednášky vypočulo ešte viac detí. A aby po nich aj oni napísali takéto poznania a rozhodnutia (video). A to potom povedie k znižovaniu percenta detí, ktoré siahnu po droge, či už zo zvedavosti, z nudy, zo zábavy alebo ako nástroja na „riešenie“ nejakého problému.

Svojou podporou pomôžete nielen pri vytváraní budúcnosti pre naše deti, ale aj pri vytváraní bezpečného prostredia pre seba.

Podrobnejšie a prehľadné informácie o našich výsledkoch a aktivitách nájdete na našich stránkach www.slovenskobezdrog.sk ako aj https://www.facebook.com/skbezdrog/.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42176603
Obchodné meno: Slovensko bez drog
Sídlo: 83103 Bratislava - Nové Mesto, Kutuzovova 5/A
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 795,39 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
1 911,70 €