Zoznam prijímateľov 2%

Slovensko bez drog

Drogový problém na Slovensku rastie. Počet žiakov 7, 8 a 9 ročníka ZŠ, ktorí vyskúšali ilegálnu drogu, sa zvýšil zo 16% v roku 2009 na 22% v roku 2012! Nárast za 3 roky o 36 %. V roku 2015 malo skúsenosti s drogou až 39,8% chlapcov a dievčat (16 -19 r.). Zo skupiny 15-ročných užíva, alebo má skúsenosti s nelegálnymi drogami 19,4%. Zo skupiny 18-ročných je to už 46,8%. Znepokojivé čísla.

Hlavným a jediným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov základných škôl a študentov stredných škôl dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog.

Chceme, aby deti tieto informácie dostali skôr, ako sa k nim dostanú falošné a účelové informácie od tých, čo na drogách zarábajú, alebo tých, čo ich užívajú.

Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu, alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…).

Náš cieľ napĺňame formou protidrogových preventívnych prednášok, na ktorých žiakom druhého stupňa ZŠ a študentom SŠ poskytujeme fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia. Prednášky pozostávajú z 10 tém/právd o drogách, v rámci ktorých rozoberáme to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú drogy v tele, aká je skutočná pravda o marihuane, ako je to s drogami a tvorivosťou, atď…

Od septembra 2009 do januára 2018 sme vykonali viac ako 7 950 prednášok, na ktorých sa zúčastnilo takmer 250.000 detí. Počet prednášok a detí, ktoré sa ich zúčastnili zvyšujeme každý deň. Tieto počty chceme aj naďalej zvyšovať. Dobrou správou pre Slovensko je, že podľa prieskumu ESPAD 2015 poklesla prvýkrát v histórii spotreba drog na Slovensku vo všetkých kategóriách. Sme presvedčení, že sme k tejto situácii prispeli aj my našimi prednáškami.

Aj naďalej plánujeme pokračovať v prednáškach na základných a stredných školách. Našou métou je prekročiť hranicu 300 000 detí, ktoré sa zúčastnia na našich prednáškach. Tiež máme v pláne dokončiť výrobu DVD a manuálu pre učiteľov, ktorý budú môcť použiť ako učebný materiál pre drogovú prevenciu na základných školách (napríklad na hodinách etiky).

Jediným zdrojom príjmov, ktoré nám umožňujú robiť drogovú prevenciu na školách, sú prostriedky získané z 2% a dary od rodičov, sponzorov a všetkých tých, ktorí v našej práci vidia zmysel.

Vaše 2% umožnia, aby si naše prednášky vypočulo ešte viac detí a aby počty našich prednášok a počty detí na nich aj naďalej každodenne narastali.

Svojou podporou pomôžete nielen pri vytváraní budúcnosti pre naše deti, ale aj pri vytváraní bezpečného prostredia pre seba.

Web: www.slovenskobezdrog.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovensko bez drog
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42176603
Sídlo: 83103 Bratislava - Nové Mesto, Kutuzovova 5/A

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 795,39 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
1 911,70 €