Zoznam prijímateľov 2%

Slovenský paralympijský výbor

Poslaním Slovenského paralympijského výboru je podporovať integráciu športu občanov so zdravotným znevýhodnením do celonárodného a medzinárodného športového hnutia a zároveň chrániť jeho identitu.

Podporujeme vzdelávacie a rehabilitačné programy, výskum a snažíme sa o rozšírenie možností športovania pre občanov so zdravotným znevýhodnením, najmä mládeže. Realizujeme projekty a programy pre rozvoj paralympijského športu a zabezpečujeme dôstojnú športovú reprezentáciu SR na paralympijských hrách (špecifické úlohy pri príprave)  a iných podujatiach organizovaných Medzinárodným paralympijským výborom.

Dlhodobé vytváranie podmienok na reprezentáciu našich úspešných športovcov, pre ktorých šport znamená nielen zisk cenných umiestnení a medailí, ale aj spoločenskú akceptáciu a uznanie. Mnohí títo športovci sa stávajú vzormi pre ostatných, nielen po športovej , ale hlavne po ľudskej stránke. Ich pozitívne vnímanie spoločnosťou dáva predpoklady na športový rast ďalších potencionálnych zdravotne znevýhodnených občanov.

web: www.spv.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31745661
Obchodné meno: Slovenský paralympijský výbor
Sídlo: 81105 Bratislava, Benediktiho 5
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 11 866,37 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
22 795,90 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
33 904,39 € 20 469,73 € 30 305,88 €