Zoznam prijímateľov 2%

Slovenský zväz bobistov

MC12M0a_SlovakSlovenský zväz bobistov je občianskym združením, ktoré na území SR plní úlohy národného športového zväzu. Združuje športovcov, fyzické a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach športu boby a skeleton.

Poslaním SZB je najmä výber a príprava športovej reprezentácie SR a ich účasti na medzinárodných súťažiach, zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, podpora a rozvoj vrcholového i amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.

Web stránka: www.boby.sk
Facebook: Slovak Bobsleigh Federation

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenský zväz bobistov
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 36067580
Sídlo: 84101 Bratislava - Karlova Ves, Líščie údolie 179/134

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: