Zoznam prijímateľov 2%

Slovenský zväz sclerosis multiplex

logo szsm (1)Slovenský zväz sclerosis vznikol v roku 1990,  združuje pacientov  s nevyliečiteľným ochorením sclerosis multiplex, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov

  • zastrešuje 24 klubov, ktorým poskytuje metodickú pomoc a podľa svojich ekonomických možností ich činnosť materiálne a finančne podporuje
  • spolupracuje s lekármi, zdravotnými pracovníkmi z neurológie a rehabilitácie a  spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú zdravotníckymi potrebami.
  • založil Sekciu detí ich rodičov a mládeže pri SZSM

 

Vďaka získaným 2%:

  • organizuje rekondičné a integračné pobyty
  • organizuje edukačné semináre, konferencie a školenia
  • organizuje Abilympiádu , súťaž v zručnosť a schopnosti zdravotne postihnutých ľudí
  • vydáva časopis Nádej a informačné brožúrky

Viac informácií sa môžete dozvedieť na www.szsm.sk

Veríme, že naša prosba o 2% Vás nenechá ľahostajnými. ĎAKUJEME „veď vďačnosť je pamäť srdca“.

Web stránka: www.szsm.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00896900
Obchodné meno: Slovenský zväz sclerosis multiplex
Sídlo: 91701 Trnava, Konštantína Čulena 12
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 19 926,37 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
15 722,05 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014