Zoznam prijímateľov 2%

Slovenský zväz telesne postihnutých,základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže, Levice

SZTPSme občianske združenie, ktoré združuje rodiny so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou. V našej organizácii je zaregistrovaných cca 120 postihnutých detí a mládeže s rôznymi zdravotnými problémami. Sú medzi nami deti a mládež na invalidných vozíkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, diagnózami DMO, Downov syndrom, ale i ťažko mentálne postihnuté deti, deti s rôznymi civilizačnými chorobami

ale hlavne deti a mládež i keď so zdravotným handicapom ale veľkou vôľou ŽIŤ !!!

Snažíme sa pre ne pripravovať rôzne podujatia : kultúrno-spoločenské (Plesy,Karnevaly,Oslavy MDD, návštevy filmových a divadelných predstavení, vernisáží), poznávacie (Bojnice,Budapešť, Zlín, Praha), športové i ozdravno-rehabilitačné(domáce i pobyty pri mori), ktorými im dávame príležitosť využiť svoje schopnosti, integrovať sa do zdravej spoločnosti, alebo zlepšiť ich zdravotný stav. V ich mene riešime bariéry architektonické ale i v medziľudských vzťahoch. Poskytujeme sociálne poradenstvo.

Vzhľadom k tomu, že rodiny v ktorých sú postihnuté deti a mládež často patria medzi sociálne slabšie rodiny, financovanie podujatí sa snažíme pokryť najmä z príspevkov z 2% z daní.

Web stránka: www.postihnutedetilevice.wbl.sk

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Postihnuté-deti-Levice/635046946533097

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36111058
Obchodné meno: Slovenský zväz telesne postihnutých,základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže, Levice
Sídlo: 93401 Levice, Sládkovičova 2
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 490,06 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
7 143,29 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
7 108,22 € 4 709,54 € 7 268,78 €