Zoznam prijímateľov 2%

SLOVO občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike

slovoSLOVO občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike bolo založené v roku 1999 ako dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov SR. Slepecká tlač dáva nevidiacim možnosť uplatniť sa pracovne, spoločensky, kultúrne sa vyžiť, integrovať sa v spoločnosti. Poslaním OZ SLOVO je predovšetkým podpora vydávania odbornej literatúry, kalendárov, tyflografických materiálov, podpora literárnej tvorby, vzdelávania a kultúrneho vyžitia nevidiacich a slabozrakých. OZ SLOVO vytvára ekonomické, materiálno-technické, organizačné a odborné podmienky na plnenie svojho poslania. Za týmto účelom OZ SLOVO spolupracuje s rôznymi charitatívnymi organizáciami, podnikmi, inštitúciami pre zrakovo znevýhodnených, štátnou správou, prípadne s podobnými inštitúciami v zahraničí.

Podporte OZ SLOVO 2 % z Vašich daní, aby mohlo pokračovať vo svojej činnosti a napomáhať integrácii nevidiacich a slabozrakých v spoločnosti.

Web stránka:  http://www.skn.sk/?oz-slovo

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37786164
Obchodné meno: SLOVO občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike
Sídlo: 05401 Levoča, Štúrova 36
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: