Zoznam prijímateľov 2%

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

socia_boldSme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Našou víziou je tolerantná spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

Podporujeme vznik a rozvoj siete centier včasnej intervencie. Centrá poskytujú podporu rodinám, ktorým sa narodí postihnuté dieťa. Viac na www.centravi.sk.

Podporujeme odchod mladých ľudí so znevýhodnením z ústavov do prirodzeného prostredia. Tento proces sa nazýva deinštitucionalizácia. Viac na www.zdomovadomov.sk.

Podporujeme rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov.

Realizujeme kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA – zvyšujeme toleranciu voči seniorom a ich potrebám. Viac na www.lienkapomoci.sk.

Podporujeme služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Web stránka: www.socia.sk

Facebook: https://www.facebook.com/SOCIA-nad%C3%A1cia-na-podporu-soci%C3%A1lnych-zmien-147808575666/?ref=hl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31816398
Obchodné meno: SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Sídlo: 83104 Bratislava, Legionárska 13
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 89 754,54 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
93 499,32 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
108 947,08 € 114 631,22 € 196 166,99 €