Zoznam prijímateľov 2%

SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí

SOVAObčianske združenie SOVA vzniklo s cieľom pomôcť skvalitňovať vyučovací proces v spolupráci s vedením školy a tým podporiť vzdelávanie nadaných detí.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa do činnosti OZ SOVA zapojili. Vaša dôvera nás zaväzuje použiť vyzbierané peniaze hospodárne a v zmysle verejne deklarovaných zásad transparentnosti, adresnosti a kontroly. Vyzbierané peniaze použijeme výlučne na financovanie priorít:
• Skvalitnenie vzdelávacieho procesu
• Skvalitnenie prostredia v triedach
• Skvalitnenie prostredia školy
• Dotácia iných prevádzkových potrieb školy

OZ SOVA podporí všetky projekty smerujúce k naplneniu cieľov OZ. Predkladanie projektov nie je limitované na vedenie školy. Privítame aj projekty od rodičov, študentov, pedagógov…
Prijatím upravených stanov sa otvára možnosť širokého zapojenia všetkých rodičov do činnosti OZ v oblastiach rozhodovania, kontroly a praktickej realizácie projektov. Organizačná štruktúra je zároveň navrhnutá tak, že nevyžaduje, aby spolupracujúci rodičia boli členmi OZ.

Web stránka: www.ozsova.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42263832
Obchodné meno: SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí
Sídlo: 83106 Bratislava, Karpatské námestie 10
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: