Zoznam prijímateľov 2%

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej len ŠNOP) je špecializované a jediné zdravotnícke zariadenie svojho druhu na Slovensku. Nemocnica sa budovala dlhodobo a systematicky, s hlavným zameraním na amputovaných pacientov a pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. Pacientovi sa na jednom mieste poskytuje komplexná ambulantná a hospitalizačná ortopedicko-protetická starostlivosť a doplnkové činnosti súvisiace s liečbou.

Nemocnica je umiestnená v širšom centre Bratislavy s parkoviskom pre približne 30 automobilov a je veľmi dobre dostupná aj mestskou hromadnou dopravou. ŠNOP je vo všetkých svojich častiach budovaná plne bezbariérovo, takže je prispôsobená pre pohyb pacientov s problémami pohybového aparátu.

Nemocnica je nositeľom certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2001 a OHSAS 18001:2008 a ocenení v Národnej cene SR za kvalitu v rokoch 2012 a 2013 v modeloch výnimočnosti EFQM a CAF.

Všetky získané finančné prostriedky, nad rámec poskytovanej zdravotnej starostlivosti, následne vynakladáme na nákup zdravotníckej techniky potrebnej pre skvalitňovanie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých našich pacientov.

web: http://www.snop.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36077739
Obchodné meno: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Sídlo: 82108 Bratislava, Záhradnícka 42
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 12 984,15 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
16 273,69 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
10 208,24 € 8 386,08 € 11 313,09 €