Zoznam prijímateľov 2%

Spišská katolícka charita

logo-farebne-transparentneSpišská katolícka charita (SpKCh) bola dňa 27.12.1995 evidovaná ako samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Obnovila svoju činnosť na základe Kódexu kanonického práva a platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č. 308/91 Zb. §4 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) v roku 1991 mandátom, ktorý jej udelil spišský diecézny biskup Mons. ThDr. František Tondra.

Kľúčovou hodnotou SpKCH je pozdvihnutie dôstojnosti človeka v duchu vzájomného porozumenia, lásky a solidarity, spravodlivosti a ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť. V zmysle týchto hodnôt, prístupov a príkladu SpKCH poskytuje v súlade s platnou legislatívou najmä v oblasti distribúcie sociálnej pomoci službu činnej lásky všetkým ľuďom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, politické, či iné zmýšľanie, náboženské presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Charita je cirkevnou organizáciou, ktorá pomáha seniorom, zdravotne znevýhodneným, ľuďom bez domova, tehotným ženám, matkám s deťmi, týraným ženám, problémovým dievčatám, poskytujeme sociálne, zdravotné a vzdelávacie služby pre ľudí v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša.

Web stránka: https://caritas.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/caritasSpkch

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35514221
Obchodné meno: Spišská katolícka charita
Sídlo: 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská 1765/30
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 20 678,28 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
33 115,88 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
38 418,72 € 30 604,87 € 50 391,28 €