Zoznam prijímateľov 2%

Spoločnosť Božieho Slova

logo_svd_250x250 copySpoločnosť Božieho Slova je mužská misionárska rehoľná spoločnosť..

Ohlasujeme Evanjelium Ježiša Krista na Slovensku, v Česku a po celom svete. Každoročne organizujeme letný program pre mládež pod názvom „Misijné prázdniny,“ miništrantské tábory… Sú to tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky, duchovných a mravných hodnôt medzi mladými ľuďmi. Počas nich sa môžu mladí ľudia stretnúť s rovesníkmi z celého Slovenska a s našimi misionármi a misionárkami, pôsobiacimi v mnohých krajinách sveta.

Vydávame pre mladých časopis „Mladý misionár“. Naši seminaristi v časopise, ktorý vychádza trikrát ročne, informujú o živote našich misionárov v rôznych krajinách.

Web stránka: www.verbisti.sk
Facebook: @verbisti, @verbisti.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00586757
Obchodné meno: Spoločnosť Božieho Slova
Sídlo: 94901 Nitra, Kalvária 3
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 9 391,90 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
9 686,23 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
19 432,30 € 15 526,65 € 21 788,42 €