Zoznam prijímateľov 2%

Spoločnosť detskej onkológie Košice

velke-SDOKMy musíme veriť, vy môžete pomôcť

Spoločnosť detskej onkológie Košice je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 1998. V združení sú zdravotnícky pracovníci z Oddelenia detskej onkológie, rodičia liečených detí, bývalí pacienti a všetci, ktorým záleží na lepšom živote detských onkologických pacientov.

Úlohou združenia je všestranná pomoc pacientom a ich rodičom, ktorí sa liečia na oddelení a ambulancii detskej onkológie.

Hlavným cieľom je zvyšovanie štandardných podmienok pre liečených pacientov po stránke všeobecnej aj odbornej a to prostredníctvom:
 – vyhovujúcich priestorov pre oddelenie a ambulanciu,
 – zabezpečenia najmodernejšej zdravotníckej technológie,
 – obstarania náročného zdravotníckeho materiálu,
 – edukačných akcií s témou detskej onkológie,
 – organizovania detských akcií na oddelení (napr. Mikuláš, Vianoce, Deň detí a iné),
 – organizovania detského tábora „Štvorlístok“,
 – výstav detských prác liečených aj vyliečených detí,

Naše aktivity uskutočňujeme za podpory širokej verejnosti, médií , rozličných organizácií.

ĎAKUJEME

Vaši vďační pacienti, rodičia a zdravotnícky personál.

Web stránka organizácie:  www.detskaonkologia.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35520973
Obchodné meno: Spoločnosť detskej onkológie Košice
Sídlo: 04011 Košice, Trieda SNP 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 51 760,84 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
50 244,00 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
39 014,32 €