Zoznam prijímateľov 2%

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA

SPOSASpoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) je občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých, postihnutých autistickým syndrómom.
Prevádzkuje rehabilitačné stredisko, v ktorom poskytuje sociálnu rehabilitáciu ľuďom s autizmom, s cieľom nadobudnutia ich  samostatnosti a začlenenia do bežného života.

Viete, že autizmus je globálnou svetovou zdravotnou krízou? Jedno dieťa zo 110 narodených je autistické?

Misiou Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom je otvárať dvere do sveta  autizmu a objavovať dôvody na radosť zo života pre detí a ľudí s autizmom a rodiny, v ktorých žijú.

Web stránka: www.sposa.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – SPOSA
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31747973
Sídlo: 81106 Bratislava, Námestie 1.mája 1

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 730,90 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 937,92 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
13 684,72 € 5 588,18 € 15 772,82 €