Zoznam prijímateľov 2%

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región

sposa_zrSPOSA-ŽR vznikla v roku 2000 ako združenie rodičov autistických detí a odborníkov pracujúcich v tejto oblasti za účelom chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom.

Ciele a úlohy organizácie sú:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu či finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich jedincom s autizmom výchovu, vzdelávanie a sociálne služby
– materiálne a finančne participovať na výchovno-vzdelávacom procese autistických jedincov
– finančne podporovať jednotlivé rodiny s autistickým členom
– organizovať voľnočasové aktivity pre deti s autizmom a rekondičné pobyty pre celé rodiny
– podporovať tvorivé dielne matiek autistických detí
– organizovať školenia a semináre pre rodičov a odborníkov
– prostredníctvom médií a informačných kampaní šíriť osvetu o problematike autizmu
– intervenciou u štátnych a samosprávnych inštitúcií vytvárať kvalitnejšie životné podmienky a efektívnejšiu pomoc pre ľudí s autizmom

Dlhodobým cieľom je postupne vybudovať Chránené centrá pre ľudí s autizmom.

Web stránka: www.sposazr.sk
Facebook: https://www.facebook.com/obcianskezdruzenie.sposazr?fref=ts

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37800833
Obchodné meno: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región
Sídlo: 01004 Žilina - Bánová, Do Stošky 8
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 26 908,23 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
27 716,73 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
22 050,37 € 36 289,94 € 35 806,56 €