Zoznam prijímateľov 2%

Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva

SSRPOZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva predstavuje základňu dvojstrannej komunikácie medzi Slovenskom a Ruskom na rôznych úrovniach ako napríklad kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej, podnikateľskej atď.

Vďaka pevným vzťahom medzi obidvoma štátmi, realizujeme projekty v rôznych oblastiach činnosti s cieľom podporiť stabilitu a vzájomne prospešný rozvoj slovensko- ruských vzťahov.

Web stránka: www.ssrp.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42265398
Obchodné meno: Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva
Sídlo: 82104 Bratislava, Ivánska cesta 30/B
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: