Zoznam prijímateľov 2%

Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva

SSRPOZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva predstavuje základňu dvojstrannej komunikácie medzi Slovenskom a Ruskom na rôznych úrovniach ako napríklad kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej, podnikateľskej atď.

Vďaka pevným vzťahom medzi obidvoma štátmi, realizujeme projekty v rôznych oblastiach činnosti s cieľom podporiť stabilitu a vzájomne prospešný rozvoj slovensko- ruských vzťahov.

Web stránka: www.ssrp.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42265398
Sídlo: 82104 Bratislava, Ivánska cesta 30/B

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: