Zoznam prijímateľov 2%

Spolok nepočujúcich pedagógov

snepedaSpolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) je celoslovenská, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, ktorá združuje nepočujúcich pedagógov, lektorov, odborníkov a podporovateľov, ktorí chcú podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby v oblasti výchovy a vzdelávania pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti výskumu výchovy a vzdelávania osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich.

Prečo dať daň práve nám:
Chceme dokončiť elektronický portál prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, ktorý by obsahoval najmenej 9 000 heslových slov a ich posunkové ekvivalenty. Bude sprístupnený verejnosti bezplatne. Takto bude mať počujúca verejnosť možnosť spoznávať krásu slovenského posunkového jazyka, jazyka komunity nepočujúcich.
Budeme realizovať aktivity pre nepočujúce a počujúce deti nepočujúcich rodičov a nepočujúce deti počujúcich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa nepočujúcich v septembri (tradičný Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich) a vzdelávacie semináre.

web stránka: www.snepeda.sk
Facebook: www.facebook.com/SNEPEDA

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37950801
Obchodné meno: Spolok nepočujúcich pedagógov
Sídlo: 83103 Bratislava, Pluhová 967/48
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 223,01 € 183,18 €