Zoznam prijímateľov 2%

Šport klub

Sme Detský šport klub, ktorý sa venuje deťom od 3 rokov.

Našim cieľom je prebudiť a cielene podporiť záujem detí o pohyb a vybudovať v nich pozitívny vzťah k športu.

Naši tréneri majú dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi. Ich tréningy sú vedené tak, aby podporili zdravý vyvážený vývoj dieťaťa, zlepšili jeho pohybovú kultúru a hravou formou dieťa naučili pravidelnému pohybu.

Radi by sme Vás požiadali o prejavenie Vašej priazne vyjadrenej poukázaním 2% zo zaplatenej dane z Vášho príjmu.

Vďaka Vašej podpore budeme môcť dokúpiť nové cvičebné pomôcky a rozšíriť aktivity klubu o ďalšie tréningy a iné športy.

web: www.detskysportklub.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Šport klub
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42257522
Sídlo: 81103 Bratislava, Holubyho 3

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 993,04 €