Zoznam prijímateľov 2%

SPOSKA, o.z.

sposkaSPOSKA, o.z. vznikla v roku 2011 ako združenie rodičov dospievajúcich a dospelých autistických detí s cieľom chrániť a hájiť ich záujmy.

Cieľom našej práce je:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu a finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich dospievajúcim a dospelým jedincom s autizmom adekvátne sociálne služby
– materiálne a finančne participovať na výchovno-vzdelávacom procese autistických jedincov a hľadať pre nich možnosti zmysluplnej práce a chráneného bývania
– zabezpečovať rôzne záujmové a voľnočasové aktivity pre dospelých jedincov s autizmom
– intervenciou u štátnych a samosprávnych inštitúcií vytvárať kvalitnejšie životné podmienky a efektívnejšiu pomoc pre ľudí s diagnózou autizmus

Autistickí jedinci ostávajú celoživotne závislí na výraznej podpore a pomoci rodiny a okolia, ktoré im rozumie. Ich vývinová porucha je trvalá a nevyliečiteľná, avšak ovplyvniteľná celoživotným špecifickým prístupom a terapiou, ktoré musia byť komplexné a kontinuálne.

Našou víziou je vybudovať Zariadenie sociálnych služieb rodinného typu s perspektívou chráneného bývania pre dospelých autistov, kde by sa v bezpečí prostredia, ktoré im rozumie a vie pomôcť cítili úžitoční a mohli by plne rozvíjať svoj duševný potenciál.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): SPOSKA, o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42218322
Sídlo: 01001 Žilina, Hlavátková 16

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 134,27 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015