Zoznam prijímateľov 2%

STADETORE n.o.

stadetoreOd roku 2009 zastrešuje nezisková organizácia STADETORE n. o. založená 12.novembra 2008 ako právny subjekt na návrh zakladateľov podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, ktoré v druhovom členení predstavujú : poskytovanie sociálnej pomoci, služby zdravotníckej starostlivosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

O deti sa dnes stará odborný personál (zdravotné sestry, špeciálni pedagógovia, logopéd, sociálny pracovník a pod.) v Špeciálnej materskej škole „Očko“ (spravidla pre deti s poruchou binokulárneho videnia) a v Domove sociálnych služieb „Slniečko“ (zdravotne ťažko postihnuté deti od 2-8 rokov odkázané na pomoc inej osoby). Práca tu nie je obyčajným zamestnaním, ale najmä poslaním. V súčasnosti poskytujú komplexnú starostlivosť viac ako 50 deťom, ktoré zariadenie navštevujú na základe odporúčania odborníka, najčastejšie oftalmológa, neurológa alebo fyziatra a na základe odporúčania odborných zamestnancov Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Web stránka: www.detskecentrumbb.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45023158
Obchodné meno: STADETORE n.o.
Sídlo: 97404 Banská Bystrica, Slnečná 34
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 237,70 € 1 711,20 € 956,76 € 362,51 €