Zoznam prijímateľov 2%

Stredoeurópska nadácia

STREDOEURÓPSKA NADÁCIA (CEF), založená v roku 1994, je jednou z najstarších nadácií na Slovensku. Počas 18 rokov činnosti nadobudla bohaté skúsenosti a kredibilitu pri vytváraní zmysluplných projektov.

Podporuje mimoriadne nadaných mladých ľudí, širokú škálu umeleckých aktivít a kultúrnych podujatí, rozvoj občianskej spoločnosti a ekonomicky znevýhodnených regiónov Slovenska, a venuje sa aj takým pomerne zanedbávaným oblastiam ako je vzdelanie a všestranný rozvoj mladých ľudí.

Vďaka 2% z daní podporuje napríklad festival Viva Musica!, Kremnické gagy, vzdelávací program Škola, ktorej to myslí, program Talenty Novej Európy, projekt revitalizácie historickej pamäti Stratené mesto, ocenenie Biela vrana, Cenu Jána Langoša, Stredoeurópske fórum a mnoho ďalších.

web: www.cef.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31782876
Obchodné meno: Stredoeurópska nadácia
Sídlo: 81108 Bratislava, Sasinkova 12
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 162 361,36 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
97 321,84 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
115 298,52 € 69 084,12 € 456 342,18 €