Zoznam prijímateľov 2%

Sv.Lujza n.o.

Nezisková organizácia Sv.Lujza, n.o. prijíma 2% dane v roku 2017 pre pomoc pacientom v konečnom štádiu ochorenia, zomierajúcim, ktorí chcú posledné chvíle života stráviť v domácom prostredí.

Poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť formou mobilného hospicu, ako návštevnú službu lekára a sestry v domácom prostredí pacienta. Našim cieľom je zmierňovať utrpenie pacienta, tíšiť bolesť. Rešpektujeme pacientovu dôstojnosť a snažíme sa sprevádzať pacienta i jeho rodinu.

Zapožičiavame zdravotné pomôcky ako elektrické polohovateľné lôžka, kyslíkové koncentrátory, invalidné vozíky…, aby sa uľahčila starostlivosť o chorého v domácom prostredí.

Web stránka: www.svlujza.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Sv.Lujza n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 42146003
Sídlo: 97251 Handlová, Ul.M.R.Štefánika 29

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 085,82 € 311,04 € 21 €