Zoznam prijímateľov 2%

Svet športu

logo_marek_pngNaše OZ bolo založené výlučne na podporu vzdelávania a výchovy detí a mládeže. Našim základným cieľom je pomáhať klubom a ľuďom,ktorých cieľom je pripravovať deti do reálneho života.Formou športovej činnosti ich vychovávať,vzdelávať a tak v nich budovať základné hodnoty ako napr. zmysel pre zodpovednosť, čestnosť atď. Takto chceme dať šancu všetkým deťom bez rozdielu. Dať im príležitosť športovať, zdravšie žiť, ale aj napr. spoznávať nových priateľov a budovať tak v sebe osobnosť, ktorá bude pripravená do života a môže tak ľahšie preklenúť čoraz ťažšie obdobie dospievania. Máme záujem na združovaní ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi nášho OZ.

Naše ciele:

  • Podporovať výchovu,rozvoj a športový talent detí
  • Rozširovať pôsobnosť športového potenciálu detí medzi širokou verejnosťou
  • Podporovať všetky deti bez rozdielu /napr.zo sociálne slabších rodín/
  • Aktívne pomáhať pri organizovaní športových a výchovno-vzdelávacích aktivít

web stánka : www.detibezhranic.sk
Facebook: Deti bez hraníc

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 50628551
Obchodné meno: Svet športu
Sídlo: 82106 Bratislava, Podunajská 12542/23F
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: