Zoznam prijímateľov 2%

SVETIELKO POMOCI n.o.

Svetielko_pomoci_no SVETIELKO POMOCI je organizácia, ktorá zabezpečuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Pomáha rodinám s deťmi v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu a rodinám po strate dieťaťa.

HLAVNÉ AKTIVITY:

    1.  Prevádzkovanie Detského mobilného hospicu v rámci Košického a Prešovského kraja. Hospicová starostlivosť pre deti v terminálnom štádiu nevyliečiteľnej choroby v domácom prostredí.
    2. Poskytovanie prepravnej služby pre onkologicky choré deti. Je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
    3. Poskytovanie ubytovania  v náhradnom domove pre rodičov a deti Ligy proti rakovine v Košiciach. 
  1. Pomoc a podpora rodín s onkologicky chorými deťmi.Psychologická, sociálna, materiálna a morálna pomoc, organizovanie  stretnutí chorých detí a ich rodín.
  2. Pomoc a podpora rodín po strate dieťaťa. Morálna a psychologická pomoc, organizovanie  stretnutí rodín po strate dieťaťa.
  3. Publikačná činnosť. Informačné publikácie pre rodiny s deťmi s onkologickou diagnózou. 

Všetky služby pre rodiny s chorými deťmi sú bezplatné a realizované z prijatých 2% z daní, z grantov a finančných darov právnických a fyzických osôb.

CENÍME SI VAŠU OCHOTU POMÔCŤ A VOPRED ĎAKUJEME ZA VAŠE ROZHODNUTIE VENOVAŤ VAŠE 2% PRÁVE NÁM

Viac informácií o našich aktivitách nájdete na našich stránkach www.svetielkopomoci.sk  alebo www.mobilnyhospic.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45736171
Obchodné meno: SVETIELKO POMOCI n.o.
Sídlo: 04011 Košice-Západ, Pražská 541/8
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 44 327,62 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015