Zoznam prijímateľov 2%

Ťahanovská nota

Občianske združenie Ťahanovská nota má za cieľ rozvíjať vzdelávanie žiakov najmä na základných školách.

Podporujeme rozvoj klasického, ale aj moderného vzdelávania a špeciálne aj vzdelávanie v hudobnom umení. Pripravujeme žiakov na verejné vystúpenia, organizujeme koncerty pre seniorov v Domovoch dôchodcov a deti v materských škôlkách a pomáhame rozvoju hudobne nadaných žiakov.
Deťom pomáhame zmysluplne vyplniť ich voľný čas.

Podporte vašimi 2% skĺbenie vzdelávania a rozvoja kultúry detí, ďakujeme!

web: www.tahanovskanota.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35572175
Obchodné meno: Ťahanovská nota
Sídlo: 04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce, Berlínska 17
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 665,67 € 1 456,07 € 467,41 € 1 556,32 €