Zoznam prijímateľov 2%

Touch&Speech n.o.

TouchandSpeech_logo_RGB_basic_primSme skupina aktívnych ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých spojila túžba po zodpovednej a dôstojnej práci v prospech iných ľudí.

Sme presvedčení, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia čo najlepšie podmienky pre ich samostatný a plnohodnotný život. Na druhej strane sú aj ľudia so zdravotným postihnutím povinní aktívne a trvale sa o to pričiňovať, ako aj využívať všetky svoje možnosti a schopnosti v prospech spoločnosti, do ktorej chcú patriť. My toto naše presvedčenie pretavujeme do inteligentných kompenzačných a didaktických pomôcok, ktoré vyvíjame, pričom veríme, že aj vďaka nim môže o niečo viac ľudí nie len so zrakovým postihnutím žiť kvalitnejší a hlavne šťastnejší život.

Vytvárame napríklad aplikačný set Corvus (https://www.youtube.com/watch?v=ubeJymXZ2-A), aby hladká – dotyková obrazovka smartfónov nebola pre nevidiacich neprekonateľnou bariérou. Prostredníctvom Corvusu naviac meníme smartfóny na multifunkčné pomôcky, ktoré nám – ľuďom so zrakovým postihnutím umožňujú napríklad rozpoznávať predmety, texty, či farby. Pomáhajú nám pri získavaní všemožných informácií, ale užitočné sú aj v domácnosti, napr. pri praní, či varení. Pomáhajú nám pri orientácii, lákajú nás aj športovať, no dbajú aj na správne užívanie liekov. Prinášajú nám vyššiu samostatnosť, spojenie so svetom, bezpečnosť a život v pohode.

Web stránka: http://www.touchandspeech.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/touchandspeech 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37923412
Obchodné meno: Touch&Speech n.o.
Sídlo: 03401 Ružomberok, Štiavnická 1825/6
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 142,24 € 176,18 € 142,04 € 131,97 € 34,70 €