Zoznam prijímateľov 2%

TRANS WORLD RADIO – Stredná Európa

TWRTrans World Radio – Stredná Európa je kresťanskou neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je podpora kultúrneho a duchovného života na Slovensku, v Európe a ďalších častiach sveta.

Cieľom organizácie je šíriť vzdelávacie programy prostredníctvom rôznych druhov médií, či už formou rozhlasového vysielania, prostredníctvom mobilných aplikácií, internetového vysielania, vo vyše 230 svetových jazykoch a dialektoch a týmto spôsobom podporovať rozvoj kresťanských duchovných hodnôt a poznania.

Trans World Radio – Stredná Európa je v úzkej spolupráci so sesterskými organizáciami TWR International, ERF Medien e.V. a TWR Media ako aj v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi, odborníkmi a mimovládnymi organizáciami na uplatňovaní princípov kresťanskej jednoty a biblického učenia. Ďalej spolupracujeme s misijnými združeniami, cirkvami a redakciami kresťanských časopisov a kresťanských vydavateľstiev vo forme distribúcie rozhlasového vysielania pomocou satelitov a internetu.

web stránka: www.twreurope.org
Facebook: www.facebook.com/twreurope

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): TRANS WORLD RADIO – Stredná Európa
Právna forma: Nadácia
IČO/SID: 31749496
Sídlo: 82104 Bratislava, Banšelova 17

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: