Zoznam prijímateľov 2%

Umelecký klub Fantázia, o.z.

Občianske združenie Umelecký klub Fantázia podporuje rozvoj klasického, ale aj moderného umeleckého vzdelávania. Pripravuje žiakov na verejné vystúpenia, organizuje koncerty pre žiakov, verejnosť, deti v materskej škôlke či seniorov a pomáha rozvoju nadaných žiakov. Aktívne sa zúčastňuje súťažného života v rámci mesta, regiónu, kraja i Slovenska.

Deťom a mladým ľuďom pomáha vyplniť ich voľný čas zmysluplnými aktivitami.

web: www.skolafantazia.eu

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42083354
Obchodné meno: Umelecký klub Fantázia, o.z.
Sídlo: 05921 Svit, P. Jilemnického 297/18
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 4 110,59 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
1 191,78 € 1 350,35 € 2 259,91 €