Zoznam prijímateľov 2%

Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ustredie-diakonieÚstredie diakónie je účelové zariadenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktoré vzniklo s cieľom podpory diakonických služieb.

Poslaním diakonickej služby Cirkvi je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých, pomoc osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa dostali do krízovej sociálnej situácii a vôbec všetkým odkázaným na pomoc iným. Ústredie diakónie je výkonnou, riadiacou, administratívnou a kontrolnou zložkou Reformovanej diakonie na Slovensku. Jej náplňou je výkon, riadenie, správa a kontrola činnosti Reformovanej diakonie, ako aj metodické riadenie diakonických služieb v rámci RKC na Slovensku, Ústredie priamo neposkytuje sociálne služby a starostlivosť v zmysle príslušných zákonov, ale snaží sa byť súčasťou a hybným motorom rozvoja, inovácií a vízií pri budovaní Reformovanej diakonie na Slovensku. Súčasne pokrýva a zabezpečuje činnosti Reformovanej diakonie na celoštátnej úrovni a je zástupcom v štátnych aj medzinárodných štruktúrach týkajúcich sa diakónie.

Web stránka: www.refdiakonia.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/A-Szlov%C3%A1kiai-Reform%C3%A1tus-Kereszty%C3%A9n-Egyh%C3%A1z-Diak%C3%B3niai-K%C3%B6zpontja/354098063778?ref=hl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42045606
Obchodné meno: Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Sídlo: 94501 Komárno, Jókaiho 34
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: