Zoznam prijímateľov 2%

Villa Gallery

Villa_gallery_logo_finalZákladným cieľom občianskeho združenia Villa Gallery je podporiť pozitívne vnímanie významu slovenského výtvarného umenia v ľudskej spoločnosti. Združenie v rámci svojej činnosti vykonávanej v súlade so svojim základným poslaním združuje fyzické osoby majúce pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a umožňuje ich efektívnu a zmysluplnú komunikáciu a spoluprácu; aktívne vstupuje do verejnej rozpravy o výtvarnom umení; pripravuje, sprostredkúva, zabezpečuje a realizuje projekty v oblasti výtvarného umenia (výstavy, diskusie a ďalšie spoločenské a kultúrne podujatia a podujatia vzdelávacieho charakteru); venuje sa publikačnej a vydavateľskej činnosti z oblasti výtvarného umenia a podporuje ju; uskutočňuje a podporuje kvalifikované informovanie verejnosti o relevantných podujatiach v oblasti výtvarného umenia; vykonáva a podporuje ďalšie činnosti a aktivity v oblasti výtvarného umenia.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 51227657
Obchodné meno: Villa Gallery
Sídlo: Protifašistických Bojovníkov 5, 04001 Košice - Staré Mesto
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: