Zoznam prijímateľov 2%

Wooden World Chainsaw Carving team – Spiš

O organizácii:
– organizovanie osvetových podujatí, kultúrnych, umeleckých súťaží, pretekov, sympózií alebo iných športových a spoločenských akcií pre členov klubu, ale aj pre širokú verejnosť;
– organizovanie turistických, poznávacích zájazdov a súťažných pobytov doma i v zahraničí….;
– zabezpečovanie a distribúcia materiálov potrebných k činnosti ako sú katalógy, metodické publikácie, príručky, informačné listy, časopisy, mapy, internetové prezentácie, atď.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Wooden World Chainsaw Carving team – Spiš
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42249279
Sídlo: 05321 Lieskovany, Lieskovany 28

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: