Zoznam prijímateľov 2%

Záhorácký Frišký Tým

Občianske združenie Záhorácký Frišký Tým (ďalej len „OZ ZFT“) bolo oficiálne zaregistrované dňa 24.11.2017 a sídli v Senici. V neformálnej podobe však fungujeme už od roku 2014. Sme dobrovoľné zoskupenie bežcov rôznych vekových kategórií, ktorých spája spoločná láska k behu vo všetkých jeho podobách.

Naše rady sa postupne rozrastali a v ku dnešnému dňu (24.02.2019) máme 15 bežcov z rôznych okolitých obcí. Takže hoci OZ ZFT sídli v Senici, naši bežci reprezentujú celý región Záhorie. Pravidelne sa zúčastňujeme bežeckých podujatí doma aj v zahraničí, štartujeme najmä na cestných a trailových behoch rôznych dĺžok, od 10 km cez polmaratóny a maratóny až po ultramaratóny a tímové štafetové behy. Všetky náklady spojené s tréningom, dopravou a účasťou na podujatiach, ako aj náklady spojené s nákupom materiálneho vybavenia si hradíme z vlastných prostriedkov. Za niekoľko rokov pôsobenia sa nám podarilo spropagovať amatérsky beh v Senici a okolí, dostali sme sa so povedomia ľudí a snažíme sa ďalej rozvíjať naše aktivity. V rámci možností pomáhame pri organizácii Záhoráckeho maratónu, kde zatiaľ iba zbierame usporiadateľské skúsenosti. V budúcnosti by sme chceli nadobudnuté finančné prostriedky využiť na rozvoj športovej infraštruktúry, vykonávanie organizovanej atletiky a iných športov v našom meste a regióne, pritiahnuť k atletike ešte viac dospelých, detí a mládeže a spoločne v duchu fair-play reprezentovať združenie, mesto, región i krajinu.

Dôležitým cieľom OZ ZFT do budúcnosti je zabezpečiť dostatočné množstvo finančných prostriedkov, ktoré by umožnili v Senici založiť atletický oddiel registrovaný v SAZ, vybaviť ho materiálne a najmä získať pre deti a mládež kvalifikovaného atletického trénera.

Facebook: Záhorácký Frišký Tým

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Záhorácký Frišký Tým
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 51234734
Sídlo: L. Novomeského 1216/76, 90501 Senica

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: